Domov důchodců Český Dub p.o.
znak Český Dub
facebook video

Provoz organizace je finančně podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Libereckým krajem.

Aktuálně

30.6.2020   Návštěvy v domově, aktualizace k 1. 7. 2020

Vážení přátelé,
od 1.7.2020 dochází k dílčím změnám v režimu návštěv v (nejen) našem domově. Od 1. 7. 2020 včetně se nemusí návštěvy ohlašovat předem telefonicky. Další pravidla platí i nadále. Tzn. návštěvní doba denně od 14 do 16 hodin. Povinné měření teploty, čestné prohlášení, omezení počtu osob, preference pobytu mimo objekt (zahrada, nádvoří, terasa). A především POVINNÉ NOŠENÍ ROUŠEK. Nejedná se o náš výmysl, vše je vyžadováno na základě aktuálního rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR.

S ohledem na výše uvedené jsme aktualizovali naše vnitřní pravidla návštěv. Příslušné nařízení MzD ČR naleznete zde.

Děkujeme, že budete stanovená pravidla respektovat.

Radim Pochop, ředitel DD

Zobrazit další novinky ...

Vítejte v Domově Důchoců v Českém Dubu

Milí přátelé!

Navštívili jste webové stránky Domova důchodců Český Dub (dále domov). Po jejich prostudování si můžete vytvořit částečnou představu o životě v našem zařízení. Budete-li mít možnost, přijeďte se do našeho domova podívat, provedeme Vás, a rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy. Informace Vám poskytneme i telefonicky.

Hlavní budova domova – zámek - byla postavena již v 19. století. Jednalo se o sídlo podnikatele Franze Schmitta. Objekt, spolu s rozáhlým parkem, je od té doby dominantou Českého Dubu. Po druhé světové válce získal celý areál stát. V roce 1947 zde byl zřízen domov důchodců. Areál byl postupně přebudováván a upravován tak, aby lépe sloužil svému novodobému poslání – bydlení seniorů. Od 1. července 2004 je domov samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj.

Domov důchodců Český Dub je registrovaným poskytovatelem dvou sociálních služeb – Domovy se zvláštním režimem a Domovy pro seniory. Poskytuje celoroční pobyt občanům v důchodovém věku. Snahou je pomáhat klientům a jejich rodinám překonat problémy spojené s vyšším věkem a horším zdravotním stavem. Naším posláním je udržení, v některých případech i zvýšení kvality života klientů a zajištění prožití konce života v důstojných podmínkách uprostřed lidského společenství, které je vstřícné k potřebám jednotlivce. O klienty domova pečuje tým kvalifikovaných pracovníků, který se snaží vytvořit domácí prostředí, respektovat vůli, důstojnost a soukromí každého člověka.

Pokud se rozhodnete využít služby poskytované našim domovem, věříme, že budete spokojeni.

 

Ředitel Domova


Radim Pochop

 

 

  © 2017 Domov důchodců Český Dub p.o.   |   facebook