Domov důchodců Český Dub p.o.
znak Český Dub
facebook video

Provoz organizace je finančně podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Libereckým krajem.

Aktuálně

7.7.2021   Pravidla návštěv

Vážení rodinní příslušníci a blízcí klientů našeho domova,
na základě rozhodnutí MZDR ČR ze dne 2. 7. 2021 se (mimo jiné) opět mění pravidla upravující režim návštěv v zařízeních pobytových sociálních služeb. Oznamujeme vám, že s platností od 9. 7. 2021 došlo ke změnám způsobu prokazování k povolení návštěv.
Návštěvy jsou povoleny pro osoby, které:
  1. absolvovaly nejpozději před 72 hodin POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a předloží o tom potvrzení. Máte možnost samotestování vlastní testovací sadou před pracovníky recepce, kteří ověří výsledek vašeho testu. Návštěvu je možno vykonat v případě předložení potvrzení od zaměstnavatele nebo školy o negativním výsledku testu.
  2. absolvovaly nejpozději před 7 dny PCR test s negativním výsledkem, a předloží o tom doklad.
  3. v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19, a doloží o tom doklad.
  4. doloží doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od ukončeného očkování uplynulo více než 14 dní (ruší se pravidlo akceptující první vakcínu ve dvousložkovém schématu očkování, očkování musí být dokončeno!!!)
  5. Pro všechny návštěvníky i nadále platí povinnost mít řádně nasazený na ústech i nosu respirátor třídy FFP2 nebo KN95 po celou dobu návštěvy.
  6. I dále také trvá požadavek na předchozí rezervaci návštěvy (telefonicky u sociálních pracovnic 482362015) - prosím, respektujte jej a návštěvy dopředu hlaste. Návštěvní hodiny jsou i nyní každý den, včetně sobot a nedělí, v době od 14.00 do 16.00 hodin.
Připomínáme, že certifikát o očkovaní, absolvovaném testu nebo prodělané nemoci COVID-19 můžete získat na stránce https://ocko.uzis.cz/.
Děkujeme, že budete pravidla respektovat. Vážíme si Vaší tolerance a trpělivosti.

Radim Pochop, ředitel DD Český Dub

Zobrazit další novinky ...

Vítejte v Domově Důchoců v Českém Dubu

Milí přátelé!

Navštívili jste webové stránky Domova důchodců Český Dub (dále domov). Po jejich prostudování si můžete vytvořit částečnou představu o životě v našem zařízení. Budete-li mít možnost, přijeďte se do našeho domova podívat, provedeme Vás, a rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy. Informace Vám poskytneme i telefonicky.

Hlavní budova domova – zámek - byla postavena již v 19. století. Jednalo se o sídlo podnikatele Franze Schmitta. Objekt, spolu s rozáhlým parkem, je od té doby dominantou Českého Dubu. Po druhé světové válce získal celý areál stát. V roce 1947 zde byl zřízen domov důchodců. Areál byl postupně přebudováván a upravován tak, aby lépe sloužil svému novodobému poslání – bydlení seniorů. Od 1. července 2004 je domov samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj.

Domov důchodců Český Dub je registrovaným poskytovatelem dvou sociálních služeb – Domovy se zvláštním režimem a Domovy pro seniory. Poskytuje celoroční pobyt občanům v důchodovém věku. Snahou je pomáhat klientům a jejich rodinám překonat problémy spojené s vyšším věkem a horším zdravotním stavem. Naším posláním je udržení, v některých případech i zvýšení kvality života klientů a zajištění prožití konce života v důstojných podmínkách uprostřed lidského společenství, které je vstřícné k potřebám jednotlivce. O klienty domova pečuje tým kvalifikovaných pracovníků, který se snaží vytvořit domácí prostředí, respektovat vůli, důstojnost a soukromí každého člověka.

Pokud se rozhodnete využít služby poskytované našim domovem, věříme, že budete spokojeni.

 

Ředitel Domova


Radim Pochop

 

 

  © 2017 Domov důchodců Český Dub p.o.   |   facebook