Domov důchodců Český Dub p.o.
znak Český Dub
facebook video

Provoz organizace je finančně podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Libereckým krajem.

Aktuálně

13.12.2021   Pravidla návštěv

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,
informujeme Vás, že od 15. 12. 2021 obnovujeme v našem domově návštěvy. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci mají návštěvy svůj specifický režim.

Splnění podmínek nutných pro vstup návštěvy ke klientům našeho domova - je nutné prokázat jedním z následujících způsobů:
- Návštěvník se prokáže oficiálním potvrzením o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem, test nesmí být starší 24 hodin.
- Návštěvník se prokáže oficiálním potvrzením o prodělání nemoci COVID-19 (od pozitivního testu uplynulo nejméně 14 dní při absenci příznaků, a ne více než 180 dnů),
- Návštěvník se prokáže oficiálním certifikátem o ukončeném cyklu očkování proti nemoci COVID-19 (alternativou k vytištěnému certifikátu je potvrzení v mobilní aplikaci Tečka). Od ukončení očkování zároveň neuběhla doba delší devíti měsíců.


Pro všechny návštěvníky i nadále platí povinnost mít řádně nasazený na ústech i nosu respirátor třídy FFP2 nebo KN95 po celou dobu návštěvy.
Pro návštěvy jsou na každém oddělené domova vyhrazeny speciálně určené prostory, návštěvní místnosti. Návštěva má k dispozici 30 minut, platí poměr jeden klient – dvě osoby. Každý klient může mít jednu návštěvu (dvě osoby) v jeden den.

I nadále také trvá požadavek na předchozí rezervaci návštěvy (telefonicky u sociálních pracovnic 482362015, ve všední dny od 8 do 14 hodin) - prosím, respektujte jej a návštěvy dopředu hlaste. Návštěvní hodiny jsou každý den, včetně sobot a nedělí (o svátcích návštěvy organizovány nebudou), v době od 13.00 do 16.00 hodin.

Kapacita návštěv je omezena.
Návštěvník domova po vstupu do objektu kontaktuje personál daného oddělení, který bude tlumočit všechny potřebné informace. O víkendu bude v provozu recepce umístěná ve vstupních prostorách hlavního objektu domova čp. 39 (zámek).

Přejeme Vám hezký čas strávený s Vašimi blízkými.
Radim Pochop, ředitel DD Český Dub

Zobrazit další novinky ...

Vítejte v Domově Důchoců v Českém Dubu

Milí přátelé!

Navštívili jste webové stránky Domova důchodců Český Dub (dále domov). Po jejich prostudování si můžete vytvořit částečnou představu o životě v našem zařízení. Budete-li mít možnost, přijeďte se do našeho domova podívat, provedeme Vás, a rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy. Informace Vám poskytneme i telefonicky.

Hlavní budova domova – zámek - byla postavena již v 19. století. Jednalo se o sídlo podnikatele Franze Schmitta. Objekt, spolu s rozáhlým parkem, je od té doby dominantou Českého Dubu. Po druhé světové válce získal celý areál stát. V roce 1947 zde byl zřízen domov důchodců. Areál byl postupně přebudováván a upravován tak, aby lépe sloužil svému novodobému poslání – bydlení seniorů. Od 1. července 2004 je domov samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj.

Domov důchodců Český Dub je registrovaným poskytovatelem dvou sociálních služeb – Domovy se zvláštním režimem a Domovy pro seniory. Poskytuje celoroční pobyt občanům v důchodovém věku. Snahou je pomáhat klientům a jejich rodinám překonat problémy spojené s vyšším věkem a horším zdravotním stavem. Naším posláním je udržení, v některých případech i zvýšení kvality života klientů a zajištění prožití konce života v důstojných podmínkách uprostřed lidského společenství, které je vstřícné k potřebám jednotlivce. O klienty domova pečuje tým kvalifikovaných pracovníků, který se snaží vytvořit domácí prostředí, respektovat vůli, důstojnost a soukromí každého člověka.

Pokud se rozhodnete využít služby poskytované našim domovem, věříme, že budete spokojeni.

 

Ředitel Domova


Radim Pochop

 

 

  © 2017 Domov důchodců Český Dub p.o.   |   facebook