Domov důchodců Český Dub p.o.
znak Český Dub
facebook video

Aktuality

2.12.2020   Covid-19, aktuální informace, návštěvy

Vážené dámy, Vážení pánové, Vážení blízcí našich klientů,
na úvod mohu prezentovat příjemné novinky. Od poslední informace, kterou jsem na našem webu prezentoval, jsme i nadále pokračovali v testování našich klientů a zaměstnanců na Covid-19. Poslední testy byly provedeny dnes. Testy byly negativní! Věřte, že všichni v našem domově z toho mají obrovskou radost, a cítíme po každém testování velkou úlevu a pocit satisfakce, že naše preventivní opatření mají smysl. Tolik k příjemným zprávám.

Teď bohužel musím přistoupit k tomu méně příjemnému. Jsem si vědom, že mnohé z Vás naštvu. Jistě jste v médiích zaznamenali, že od 5. 12. 2020 dochází (s určitým omezením) k obnovení návštěv v domovech seniorů. Vláda ČR k tomu vydala příslušné Usnesení, které si můžete přečíst zde. Určitě jste z úst vysoce postavených politiků slyšeli informaci v tom smyslu, že domovy mají zajišťovat testování návštěvníků na Covid-19. Tedy těch návštěvníků, kteří o to projeví zájem. Dále také zaznělo, že testování má být zcela bezplatné. V uvedeném usnesení (viz odkaz výše) o testování nic konkrétního uvedeno není. Do doby, kdy píšu tento text, jsme nedostali žádné doplňující informace. V usnesení není žádná informace, za jakých podmínek mají testy v zařízení probíhat. Testy, které máme k dispozici z centrální státní dodávky jsou určeny pro naše klienty a zaměstnance. Jejich použití se musí vykázat a předpokládáme, že bude i zpětně kontrolováno. Ostatně jde o značné náklady – materiál na jeden test stojí cca 300,- Kč + práce (pojišťovna ohodnocuje výkon částkou 200,- Kč). Naše zařízení nejsou oprávněna poskytovat zdravotní péči třetím osobám (test je zdravotní výkon). Pokud by při výkonu došlo ke zdravotní újmě testované osoby, nejme v tomto smyslu ani pojištěni ani nijak právně chráněni.

S ohledem na výše uvedené, nebudeme zatím testování návštěv provádět. Návštěvy budou umožněny za těchto podmínek. Samozřejmě věříme, že se situace vyjasní. Problém má být řešen na úrovni krajů a zástupců MPSV ČR tento pátek. V momentě, kdy budou stanovena závazná pravidla, budeme je pochopitelně respektovat.

Děkuji Vám všem za pochopení a toleranci. Sledujte náš web a náš profil na Facebooku, kde budeme včas informovat o případných změnách.

Hezké dny vám všem.
Radim Pochop, ředitel DD


   


12.11.2020   Covid 19 - aktuální informace

Vážené dámy, Vážení pánové, všichni naši příznivci a podporovatelé,
po delší době si Vás dovoluji touto cestou oslovit. Samozřejmě a bohužel, tématem je opět Covid 19. Jistě sledujete situaci v médiích, a tudíž máte do problematiky slušný vhled.
V našem domově stále děláme vše proto, abychom ochránili klienty. Nechci to tzv. zakřiknout, ale zatím se nám to daří. Za to musím poděkovat všem pracovnicím a pracovníkům domova, kteří dodržují preventivní opatření. Poděkovat musím a chci i obyvatelům domova a jejich rodinám. Poslední měsíce pro ně jistě nejsou hezkým obdobím, a velmi si vážím jejich přístupu a tolerance.

Ale přejděme ke konkrétním informacím, které Vás jistě zajímají nejvíce. Již v minulosti jsme cíleně prováděli testy, zejména zaměstnanců. Od 6. listopadu jsme se pustili do plošných testů všech klientů a všech zaměstnanců. Zpočátku jsme používali testy zakoupené z rozpočtu organizace, 11. listopadu jsme obdrželi testy hrazené z centrálních zdrojů.

Jsem moc rád, že k dnešnímu dni (12. listopadu), mohu s úlevou konstatovat: testy všech našich obyvatel jsou negativní!!! V testování budeme samozřejmě i nadále pokračovat.

Zároveň řešíme, jakým způsobem zajistit možnost setkávání rodin s klienty. Byť jistě za dodržení všech bezpečnostních preventivních opatření. Určitě něco vymyslíme. Je nám všem naprosto jasné, že omezením kontaktu klienti i jejich blízcí velmi trpí.

Aktuální informace dáváme průběžně na náš profil na facebooku. Pokud máte možnost, určitě nás na této platformě sledujte.


Přeji Vám všem hezké a klidné dny.
Držme si palce.

Radim Pochop, ředitel DD Český Dub


   


10.10.2020   Covid-19, aktuální informace

Vážené dámy, Vážení pánové, Vážení blízcí našich klientů,

jak jsem Vás předem informoval, v pátek 9.10.2020 proběhlo naplánované testování v našem domově, konkrétně šlo o část personálu a klienty III. oddělení (služba domov pro seniory) Aktuální stav je super! Všechny pracovnice jsou negativní, totéž platí pro dodané výsledky klientů, rovněž jsou negativní!!! Naprosté většině pracovnic bude k pondělí 12.10.2020 ukončena preventivní karanténa a budou se moci vrátit do práce.

Děkuji všem svým kolegyním, že důsledným používáním ochranných prostředku a celkovou zodpovědnosti ochránily naše klienty.
Hezké dny vám všem. Držme si i nadále palce.

Radim Pochop, ředitel DD


   


7.10.2020   Aktuální informace: Covid-19

Vážení příbuzní našich klientů, Vážené dámy a Vážení pánové,
vždy jsme se snažili pravdivě informovat a nic neskrývat. Proto využívám této cesty, abych zabránil případným spekulacím a šíření poplašných zpráv.
Pravdou je, že jedna z pracovnic našeho domova měla pozitivní test na Covid-19 (nákaza v rámci rodiny). Ihned po tomto zjištění jsme v úzké komunikaci s KHS Liberec a respektujeme všechna doporučení hygieniků. Situace je taková, že všechny spolupracovnice pozitivní kolegyně jsou v karanténě, nechodí do práce. Tento pátek (9.10.2020) proběhne testování u zmíněných vytrasovaných pracovnic a u klientů dotčeného oddělení. Jedná se o oddělení služby Domov pro seniory, v našem organizačním členění jde o III. oddělení. Mohu Vás ujistit, že nikdo z klientů, ale i pracovnic toho času v karanténě, nemá žádné projevy nemoci. Personál celého domova již od března letošního roku důsledně používá všechny ochranné prostředky. Věříme, že jsme naše klienty ochránili, a výsledek testů bude negativní, ve výsledku tedy pozitivní.
Samozřejmě Vás budeme ihned informovat. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, směřujte je prosím přímo na mne (606301948, radim.pochop@ddceskydub.cz), personál přímé péče je již tak plně vytížen.

Chtěl bych touto cestou znovu poděkovat všem svým kolegyním a kolegům z domova. Jen díky jejich obrovskému nasazení situaci zvládáme. Děkuji samozřejmě i Vám všem za trpělivost a toleranci.

Držme si všichni palce.
Radim Pochop, ředitel DD Český Dub


   


25.9.2020   Zákaz návštěv platí od 26. září

S ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace v souvislosti s Covid-19 jsme nuceni a účinností k 26. září 2020 opět přistoupit k zákazu návštěv v našem domově. Zákaz platí do odvolání. Budeme ale hledat řešení, jak aspoň omezený kontakt našich klientů a jejich rodin zajistit. O všem Vás budeme včas informovat zde, ale i na našem profilu na síti Facebook.

Zákaz návštěv chápeme jako krajní preventivní opatření. Víme, jak je nepříjemné a bolestivé. Návštěvy jsme, byť v redukované podobě drželi, jak nejdéle to bylo možné. A to i v době, kdy řada jiných podobných zařízení již k zákazu přistoupila. Realita posledních dnů nás ale dostihla. Čísla nových případů v našem kraji šla poměrně razantně nahoru. Posledním podnětem pro naše rozhodnutí pro naše rozhodnutí bylo dnešní jednání Krizového štábu Libereckého kraje. Po jeho ukončení vydal ředitel KHS Libereckého kraje své stanovisko. V něm důrazně doporučuje zavést úplný zákaz návštěv ve všech sociálních pobytových službách na území kraje.

Věříme, že zavedená celorepubliková opatření v dohledné době dnes až strašidelnou křivku vývoje epidemie znovu zploští, budeme moci náš domov opět otevřít. Pro pohodlí klientů a jejich bezpečí budeme i nadále dělat vše, co je v našich silách. Pokud bude jen trochu přijatelné počasí, zajistíme jim možnost pobytu na čerstvém vzduchu – na terase, či na jedné z našich menších zahrad.

Pokud budete chtít svým blízkým předat balíčky, či jiné věci, konejte tak po dohodě s personálem příslušného oddělení, popřípadě s některou ze sociálních pracovnic. Předané věci budou dány do cca jednodenní karantény.

V případě potřeby získat více informací, neváhejte mne kdykoliv kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty: radim.pochop@ddceskydub.cz, či na telefonním čísle: 606301948.

Velice Vám děkuji za vstřícnost, toleranci a podporu. Všichni v domově si toho nesmírně vážíme.

Radim Pochop, ředitel DD Český Dub


   


18.9.2020   Aktuální informace – Covid-19

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů, obracím se na Vás v situaci, která se mění každým dnem, každou hodinou.

Určitě sledujete vývoj epidemie Covid-19. Faktem je, že reálně je eskalace horší než v průběhu března a dubna letošního roku... Stále se snažíme udržet možnost návštěv v našem domově. Aby tomu mohlo být i nadále, potřebujeme podporu i od Vás. Prosím Vás o dodržování všech preventivních opatření. Velmi Vás žádám, abyste roušku nesundávali po celou dobu návštěvy a to i v případě, že se návštěva odehrává ve venkovních prostorách. Vím, je to nepohodlné, omezující, ale věřte, že naši lidé roušku nosí po celou dobu své pracovní doby již od poloviny března.

Taktéž si Vás dovoluji požádat o zvážení investice do respirátorů FFP2. Jedná se o pomůcku, která opravdu garantuje mnohem vyšší stupeň ochrany než roušky jednorázové, o doma vyráběných rouškách textilních nemluvě. Respirátory FFP2 lze dnes koupit v každé lékárně, ale i v jiných obchodech. Cena respirátorů se pohybuje od 40,- Kč/1 kus. To je částka, která - dle mého - za dobrý pocit a bezpečí stojí. Bylo by dobré, pokud byste při návštěvě měli právě zmíněný respirátor FFP2.

Děkuji Vám za vstřícnost a toleranci. K vyjádření přidávám aktuální stanovisko hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a zároveň Libereckému kraji děkuji za dodání 3500 kusů nanoroušek.

Radim Pochop, ředitel DD


   


14.9.2020   Aktualizace pravidel návštěv

Aktuální pravidla návštěv vstupují v platnost k 16.9. 2020 a platí až do odvolání.


   


10.9.2020   Organizace návštěv, preventivní opatření

Od 10. 9. 2020 jsou opět celorepublikově zpřísněna preventivní opatření. Pro náš domov se nic zásadního nemění, neboť my jsme v nastoleném přísném režimu nikdy fungovat nepřestali.

Od 11. 9. 2020 zavádíme novinku v organizaci návštěv. Vzhledem k tomu, že se objevují případy, kdy návštěva neprojde recepcí, a využije pro vstup do hlavní budovy služební vchod, zavádíme organizační změnu. Při kontrole na recepci návštěva dostane od naší pracovnice malou kartičku s nápisem: Recepce - kontrola. Tuto kartičku pak odevzdá personálu oddělení, na kterém bydlí navštívená osoba. Bez této kartičky nebude nikdo na oddělení vpuštěn. Opatření vstupuje v platnost od 11. 9. 2020.

Zároveň si dovolujeme požádat návštěvníky, aby dbali na dodržení preventivních pravidel při návratu z nebezpečných dovolenkových destinací. Pokud se někdo vrací například z Chorvatska, bylo by vhodné jeden týden návštěvu vynechat.

Děkujeme Vám všem za podporu a toleranci některých nepříjemných opatření. Věřte, že je děláme v zájmu našich klientů.

Držme si všichni palce.

Krásné a snad klidné dny.
Radim Pochop, ředitel DD


   


30.6.2020   Návštěvy v domově, aktualizace k 1. 7. 2020

Vážení přátelé,
od 1.7.2020 dochází k dílčím změnám v režimu návštěv v (nejen) našem domově. Od 1. 7. 2020 včetně se nemusí návštěvy ohlašovat předem telefonicky. Další pravidla platí i nadále. Tzn. návštěvní doba denně od 14 do 16 hodin. Povinné měření teploty, čestné prohlášení, omezení počtu osob, preference pobytu mimo objekt (zahrada, nádvoří, terasa). A především POVINNÉ NOŠENÍ ROUŠEK. Nejedná se o náš výmysl, vše je vyžadováno na základě aktuálního rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR.

S ohledem na výše uvedené jsme aktualizovali naše vnitřní pravidla návštěv. Příslušné nařízení MzD ČR naleznete zde.

Děkujeme, že budete stanovená pravidla respektovat.

Radim Pochop, ředitel DD


   


2.6.2020   Inzerát

Do našeho týmu hledáme novou kolegyni či kolegu na pracovní pozici
Všeobecná zdravotní sestra

Finanční ohodnocení: 9. platová třída, základní plat: až 33 130,- Kč + příplatky a odměny

Benefity: dotované závodní stravování, příspěvek na penzijní spoření.

Pracovní doba: Nepřetržitý provoz - 12ti hodinové směny (37,5 hodin týdně)

Požadavek na vzdělání: SZŠ nebo VOZŠ, praxe vítána.

Jiné požadavky: trestní bezúhonnost, dobré organizační schopnosti, týmová i samostatná práce, kladný vztah k seniorům

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Bližší informace zodpoví: Věra Jakabová, e-mail: vera.jakabova@ddceskydub.cz, telefon: 482362010, mobil: 775882960.


   


19.5.2020   Obnovení návštěv v domově

Vážení přátelé,
možná jste už zaregistrovali, že Vláda ČR rozhodla k 25. 5. 2020 o obnovení návštěv v objektech poskytovatelů sociálních služeb. Tento verdikt je platný i pro náš domov. Jsme rádi, protože chápeme, že odloučení bylo již příliš dlouhé, a pro rodiny bolestivé.

Nicméně není možné okamžitě "skočit" do modelu návštěv v době před pandemické. Stále je reálné riziko nákazy a my se budeme snažit toto riziko minimalizovat. Připravili jsme pravidla pro organizaci návštěv, pravidla jsou platná od 25.5.2020 až do odvolání. Při jejich sestavování jsme vycházeli z metodického doporučení MPSV ČR. Víme, že jsou omezující, ale zatím není možné postupovat jinak.

Děkujeme za pochopení a toleranci.
Radim Pochop, ředitel DD


   


16.4.2020   Koronavirus

Vážené dámy, Vážení pánové,
rád bych Vás touto cestou informoval o událostech posledních dnů a týdnů v našem domově. Samozřejmě v souvislosti s aktuálním tématem číslo jedna – Koranovirovou nákazou.
Hned počátkem března letošního roku jsme se začali připravovat a posilovat všechna dostupná opatření, abychom naše klienty před nákazou ochránili. To sebou přineslo i velmi nepopulární omezení – striktní zákaz návštěv. I přes složitou situaci a zoufalý nedostatek se nám podařilo zajistit včas a v dostatečném množství potřebné pomůcky a vybavení – roušky, desinfekci, ochranné rukavice, ochranné brýle…
Bohužel dne 24. 3. 2020 byl na Covid pozitivně testován jeden náš zaměstnanec, který byl v té době hospitalizován v KN Liberec. Jednalo se o pracovníka technického provozu, nešlo tedy o osobu, která by byla v přímém kontaktu s klienty. Ještě tentýž den jsme ve spolupráci s KHS Liberec zorganizovali plošné testování všech zaměstnanců a všech našich klientů. K naší velké úlevě byly všechny testy negativní. Náš domov nebyl dán do karantény, bylo nám uloženo pečlivě sledovat zdravotní stav zaměstnanců a klientů a v případě jakéhokoliv podezření ihned komunikovat s KHS. V následujícím týdnu po testování byl potvrzen pozitivní test na Covid u dalšího pracovníka technického provozu, další PCR testy u vytipovaných osob byly naštěstí negativní.
Nebudu zastírat, že další dny a týdny jsme všichni žili ve velkém napětí. Obava z možné nákazy našich klientů nám nedopřávala klidného spánku. S napětím jsme očekávali provedení opakovaných testů. K tomu došlo 8. 4. 2020. S úlevou jsme se o den později dozvěděli, že všechny provedené PCR testy byly negativní.
Chci Vás ujistit, že v bdělosti nepolevujeme. I nadále děláme maximum pro zajištění bezpečnosti našich obyvatel a samozřejmě i zaměstnanců. K aktuálnímu informování jsem používal především profil našeho domova na Facebooku. Web jsem poněkud zanedbával, za což se omlouvám.
Přeji Vám všem jen to dobré, zejména pevné zdraví.

Držte nám palce.
Radim Pochop, ředitel DD Český Dub


   


9.3.2020   Zákaz návštěv

V rámci prevence proti šíření koronaviru, ve snaze ochránit zdraví našich obyvatel, a s ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, platí zákaz návštěv ve všech prostorách Domova důchodců Český Dub.
Zákaz platí do odvolání.
Děkujeme za pochopení.


   


2.3.2020   Žádost – Prosba – Upozornění

Vážené dámy, Vážení pánové, v souvislosti se zvýšeným výskytem chřipky, a především s odkazem na aktuální zprávy o prvních případech prokázání korona viru COVID 19 v Česku, Vás žádáme, abyste na návštěvy svých blízkých v našem domově docházeli jen v dobré zdravotní kondici. Při jakýchkoliv projevech nachlazení prosíme, abyste svoji návštěvu odložili. Vězte, že svým nezodpovědným chováním byste mohli vážně ohrozit zdraví našich obyvatel.

Děkujeme za pochopení.
Radim Pochop, ředitel DD

PDF ke stažení


   


20.12.2019   Na slavnostní večeři pozvali do domova své blízké

Český Dub - V pátek 20. prosince se v domově konala tradiční slavnostní večeře. Ta je jakýmsi Štědrým večerem nanečisto. Koná se vždy v nejbližší možný den před 24. prosincem. Obyvatelé domova zvou na večeři své blízké, příbuzné a přátelé. Pro pracovníky a pracovnice domova je to zatěžkávací zkouška, je nutné nejen navařit přes sto jídel navíc, ale i připravit sváteční tabule pro hosty. Z fotografií vidíte, že i letos vše vyšlo na výbornou. Jménem vedení domova děkuji celému kolektivu za přípravu a organizaci večera a návštěvám za to, že se jim u nás líbilo.
Radim Pochop   


17.12.2019   Bohoslužbou uzavírají tento rok

Český Dub - Na 17. prosince byl stanoven datum konání poslední letošní ekumenické bohoslužby v našem domově. Měla vánoční ráz, podobu příjemného posezení a rozjímání. Ozvláštněním byla i ta skutečnost, že na bohoslužbu bylo připraveno malé občerstvení.   


18.12.2019   Děti přinesly do domova atmosféru Vánoc

Český Dub - Ve středu 18. prosince a ve čtvrtek 18. prosince ovládlo domov mládí. Ve středu přijely se svým vánočním programem děti ze souboru Korálek, o den později nás pak navštívily děti z místní mateřské školy. Shodně a logicky byl jejich program sestaven z koled a scének, jejichž tématem byly Vánoce.   


12.12.2019   Všudedoma ukazují, že název nelže

Český Dub - Parta muzikantů, hrajících pod názvem Všudedoma, ve čtvrtek 12. prosince odpoledne parádně zahrála obyvatelům domova. Songy od Michala Tučného, W. Matušky, Suchého a Šlitra přinášejí skvělou náladu vždy, a zřejmě úplně každému.   


4.12.2019   Mikuláš s družinou navštívil náš domov

Český Dub – S jednodenním předstihem, už ve středu 4. prosince, k nám přišel Mikuláš se svojí družinou. Rozdával radost a smích ve společenské místnosti, kde se konala Mikulášská zábava. Nezapomněl ale ani na ty obyvatele domova, kteří s ohledem na své zdraví, na zábavu přijít nemohli. S koledou zašel přímo do jejích pokojů.   


2.12.2019   Zajeli si na nákup do Liberce

Liberec – Vyjet mimo hranice Českého Dubu a zároveň si třeba nakoupit dárky k Vánocům. To byla dvě poslání výletu, na který vyjela část obyvatel druhého prosince. Cílem byl nedaleký Liberec, přesněji obchodní centrum Globus. Vedle nakupování zbyl čas i na zastávku na malé občerstvení.   


28.11.2019   Hašlerky si každý rád zazpívá

Český Dub – Ve čtvrtek 28. listopadu se ve společenské místnosti opět zpívalo. Program složený převážně z nesmrtelných písniček Karla Hašlera byl sázkou na jistotu. Přítomné publikum se po počátečním ostychu s chutí připojilo a vystupující hudebník se tak mohl opřít o nečekaně početný sbor.   


25.11.2019   Cukroví není nikdy dost

Český Dub - Jen necelý měsíc nás dělí od Štědrého dne. S tím se počítá i u nás v domově. V pondělí 25. listopadu se tak na čtvrtém oddělení pustili do příprav cukroví. Další pečení je naplánováno na středu. Šikovné ruce obyvatel s dopomocí pracovnic přímé péče se pustily do práce a vzniklo tak mnoho dobrot, které jsou určeny ke konzumaci při plánované Mikulášské zábavě.   


20.11.2019   Letošní lekce tanečních mají finále za sebou

Český Dub - V domově se opět tančilo. Ve středu 20. listopadu přijel po čase do domova tanečník a choreograf Petr Veleta. Společenský sál se proměnil v tančírnu. Znovu se prokázalo, že prakticky žádné fyzické omezení není překážkou pro aktivní zapojení do tance.   


7.11.2019   Vánoční program se zvolna blíží

Český Dub - Čas neuvěřitelně letí, a nám všem se pomalu blíží období Vánočních svátků. Na toto období připravujeme pro naše obyvatele speciální program. Jeho součástí budou koncerty, vystoupení dětského souboru, atd. Největší událostí bude tradiční sváteční večeře, na kterou si obyvatelé domova zvou své příbuzné a přátele. Letos bude tato speciální večeře v pátek 20. prosince.   


28.10.2019   Ježíškova vnoučata nadělují i v Českém Dubu

Český Dub – Let balónem, návštěva koncertu pěveckého sboru, výlet na místa dětství, ale i nový elektrický vozík. To je jen část přání, která byla splněna našim obyvatelům v uplynulých letech díky projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Projekt bude probíhat i letos, speciální web bude spuštěn každým dnem, vše podstatné si můžete přečíst zde. Ježíškova vnoučata opět dokazují, že s naší společností to vůbec není tak zlé, jak se nám mnozí často snaží namluvit. Naopak lidé chtějí a umějí pomáhat. Všem, kteří se do projektu zapojili, či ještě zapojí, velmi děkujeme.   


24.10.2019   Pohodové odpoledne s muzikou

Český Dub - Ve čtvrtek 24. října se domov rozezněl hudbou. Konalo se tradiční podzimní hudební odpoledne. Velký společenský sál byl plný. Kdo přišel, rozhodně nelitoval. Posezení s muzikou předcházela ještě jedna událost. S několikadenním předstihem se část obyvatel domova sešla na společenské místnosti a za asistence pracovnic domova a dobrovolnic se podíleli na výrobě části sladkého občerstvení na čtvrteční zábavu.   


24.9.2019   Možná poslední letošní grilovačka

Český Dub - V úterý 24. září vylákalo příjemné počasí obyvatele domova na oblíbenou terasu. Ta se po čase opět proměnila ve venkovní restaurant, podávala se grilovaná uzenina a lahodné nápoje. Senioři si užívali příjemného, skoro až letního, počasí. Poseděli si v kamarádské atmosféře až do pozdních odpoledních hodin.   


7.9.2019   Na skok na výstavě zahrádkářů

Český Dub – Obyvatelé domova si zpestřili začátek podzimu, a 7. září využili možnosti a navštívili výstavu zdejších spolků, které se konala v místní, nedávno otevřené, České Besedě. Expozice se návštěvníkům velmi líbila a ocenili i zdařilou rekonstrukci nedávno otevřeného kulturního domu.   


25.8.2019   Grilování s živou muzikou

Český Dub - Ani vskutku tropický den nezabránil grilování, které bylo v domově naplánováno na středu 25. července. Kromě chutných špekáčků a chlazených nápojů byl tentokrát program obohacen o vystoupení harmonikářky Marie Červové. Všichni přítomní si užili krásné pohodové odpoledne k čemuž pomohlo i příjemné počasí.   


18.7.2019   Znovu se u nás tančilo

Český Dub - Ve čtvrtek 18. července pokračovala taneční terapie další lekcí. Velký sál se proměnil ve velkolepou tančírnu. Tanečník, choreograf a režisér Petr Veleta dokázal svým nadšením a uměním strhnout všechny přítomné. Opět se ukázalo, že ani invalidní vozík, berle či chodítko není bariérou pro tanec.   


10.7.2019   Návštěva parku se zpestřením

Mnichovo Hradiště - Ve středu 10. července byl zorganizován pro klienty domova další výlet. Výprava zamířila do Mnichova Hradiště, kde v tamním zámeckém parku čekalo překvapení. Svůj um zde prezentovalo několik chovatelů divokého ptactva. Cestou zpět se výletníci zastavili na chutné menu v restauraci.   


27.6.2019   Domovem znějí operní árie

Český Dub - Ve čtvrtek 27. června se velký společenský sál domova opět proměnil v místo zasvěcené kultuře. Do domova přijeli hudebníci, kteří představili nejznámější árie ze slavné opery Rusalka. Čtveřici zpěváků a zpěvaček doprovázel na přítomný klavírista. Přítomným se odzpívané árie velmi líbili.   


24.6.2019   Ochladili se v zámeckém parku

Sychrov - V pondělí 24. června se uskutečnil další z výletů obyvatel domova. Cíl výpravy nebyl daleko, jednalo se o zámek Sychrov, přesněji jeho krásný park. S ohledem na skutečně letní počasí výletníci ocenili blahodárný chládek vrhaly monumentální stromy. Nechyběla ani chvilka na dobré občerstvení.   


24.6.2019   Výlet z horka do horka

Liberec - V pondělí 24. června se jiná skupinka obyvatel domova vypravila na další výlet. Inspirováni horkým počasím se poutníci vydali do liberecké botanické zahrady. Vzhledem k panujícímu horku nebyl tentokrát přechod mezi venkovním prostorem a skleníky tak dramatický – vedro bylo tam i tam.   


20.6.2019   Mladí hudebníci zahráli k dobré pohodě

Český Dub - Ve čtvrtek 20. června přišli do domova mladí umělci z místní umělecké školy. Obyvatelům domova předvedli část z toho, co si osvojili během končícího školního roku. Jejich program byl vlastně totožný, kterým se prezentovali na svém závěrečném školním koncertě.   


19.6.2019   Nový gril obstál na výbornou

Český Dub - Středeční letní odpoledne využili v domově k příjemnému posezení na venkovní terase. Při té příležitosti prošel první ostrou zkouškou nový gril. Obstál na výbornou. Krátce po zažehnutí grilu se nad terasou nesla choutky vzbuzující vůně opékaných buřtů a klobás. K dobré pohodě napomáhalo příjemné, nikoliv však extrémní, letní počasí a dobré chladné nápoje.   


12.6.2019   Zajeli si na výstavu do muzea

Český Dub - Zajímavé věci není nutné hledat příliš daleko od svého domova. Často jsou doslova na dosah. Tento fakt si ve středu 12. června potvrdila část obyvatel domova. Vydali se do jen pár set metrů vzdáleného městského muzea. Zde je nejvíce zaujala výstava modelů tradičních selských chalup z celého regionu. Po zevrubné prohlídce poutavé expozice se výletníci vydali do restaurace na nedalekém náměstí. V tropickém počasí přišel všem hlt lahodného nápoje k duhu.   


6.6.2019   V domově se opět tančilo

Český Dub - Po přestávce byla ve čtvrtek 6. června znovu zahájena taneční terapie. Společenská místnost se proměnila v dočasnou tančírnu. Taneční mistr a režisér Petr Veleta opět svým nadšením a zápalem strhl k tanci všechny zúčastněné. Do kola se vydaly i ženy, které mají značné problémy s běžným pohybem.   


5.6.2019   Děti z mateřinky přišly do domova

Český Dub - Ve středu 5. června mohli obyvatelé domova navštívit další kulturní akci. Tentokrát se jednalo o vystoupení dětí ze zdejší mateřské školky. Děti předvedly své pásmu sestavené z tanečků, písniček a z přednesu básní a říkadel. Návštěvníci byli spokojeni, program je zaujal a vyvolal na jejich tvářích spokojený úsměv.   


31.5.2019   Výletníci zamířili na Kost

Kost/Český ráj – Jednu z dominant Českého ráje si za cíl svého výletu vybrala v poslední květnový den skupina obyvatel domova. Po pár desítkách minut jízdy automobilem se jim před očima ukázal v celé své kráse jeden z klenotů Českého ráje – hrad Kost. Cestovatelé se prošli okolím hradu a následně se zastavili na občerstvení v nedaleké hospůdce.   


10.5.2019   Svátek si chtějí užít, i osladit

Český Dub - Část pátečního dopoledne věnovali obyvatelé domova činorodé práci. Ke Svátku matek se rozhodli vlastnoručně připravit si něco dobrého na zub. Pomáhala jim část zaměstnanců, i dobrovolníci. Útulná společenská místnost voněla jako dobrá pekárna. Z šikovných rukou postupně do trouby putovalo množství koláčků, buchet, ale i slaných desertů. Vše, co se vyrobilo a upeklo, bylo rozdáno mezi obyvatele domova spravedlivým dílem.


   


9.5.2019   Zajeli si za teplem do Botanické

Liberec - Ve čtvrtek 9. května si zajela část obyvatel domova do nedalekého Liberce. S ohledem na spíše podzimní počasí byl cíl putování celkem logický. Botanická zahrada se svým tropickým klimatem. Zahrada nezklamala, výletníci obdivovali exotické rostliny i vodní živočichy. Cestou zpět domů nemohla chybět návštěva kavárny s dobrým občerstvením.   


7.5.2019   Děti přijely popřát k Svátku matek

Český Dub - V předstihu, v úterý 7. května, přijely do domova děti ze souboru Korálek. Důvod jejich přítomnosti byl prostý - oslava Svátku matek. Akci uspořádal domov ve spolupráci s Nadací Syner. Díky podpoře od Nadace mohl dostal každý obyvatel domova dárkový balíček. Děti z Korálku ve svém vystoupení zazpívaly známé lidovky, přednesly několik básní a říkadel. Na závěr předaly obyvatelům domova vlastnoručně vyrobená přáníčka.   


2.5.2019   Májový výlet ze zámku na zámek

Hrubá Skála - V druhý májový den se část obyvatel vydala na výlet, jednalo se o klienty ze třetího oddělení, kteří v doprovodu pracovnic domova navštívili areál zámku Hrubá Skála v Českém ráji. Symbolicky se tak jednalo o cestu ze zámku na zámek. Počasí výletování v posledních dnech spíše nepřející nakonec ukázala svoji přívětivější tvář. Teplo sice příliš nebylo, ale nepršelo.   


25.4.2019   Letní počasí lákalo k výletu

Bakov nad Jizerou - Část obyvatel domova se ve čtvrtek 25. dubna vypravila na výlet. Cílem byl Bakov nad Jizerou, přesněji tamní areál pro zahrádkáře. V centru pro zahrádkáře mohli výletnici obdivovat mnoho rostlin, okrasných i užitkových. Zajímavé byly i mnohé doplňky pro zvelebení zahrady. Na závěr byl čas i na drobné občerstvení.   


17.4.2019   V domově žijí ve znamení Velikonoc

Český Dub – Ve středu 17. dubna dopoledne oslavili v Domově důchodců Český Dub v předstihu Velikonoce. Postaraly se o to děti ze souboru Korálek. Nabídly seniorům své vystoupení složené z koled, písniček a hraných mikro scének. „Velikonoční vystoupení Korálku je dlouholetou tradicí, děti k nám přijíždějí v rámci naší spolupráce s Nadací Syner,“ uvedl Radim Pochop, ředitel Domova důchodců Český Dub. Jak doplnil, z finanční podpory Nadace nejsou hrazeny jen náklady spojené se samotným programem. „Z poskytnutého finančního daru zajišťujeme i dárkové balíčky pro všechny naše obyvatele.“ Dopolední program, který se odehrál před zcela zaplněným společenským sálem domova, měl velký úspěch. „Nejvíce mě potěšily koledy. Líbí se mi, jak jsou tak maličké děti šikovné. Nejen, že zpívají, ale ještě se doprovázejí na flétničky,“ pochvalovala si jedna z obyvatelek domova. Za Nadaci Syner přijela pozdravit obyvatele domova Iva Urbanová. „Jezdíme do domova několikrát ročně, ale vystoupení o Velikonocích mají vždy speciální atmosféru. Dnes nám k dobré náladě přálo i hezké opravdu jarní počasí,“ podotkla Urbanová. Na Velikonoce se připravují v domově vždy v předstihu. Letos se nejvíce práce udělalo v pondělí 8. dubna. V tento den se jedna ze společenských místností proměnila v improvizovanou dílnu. Klienti za podpory pracovnic a dobrovolníků se pustili do tvorby velikonoční výzdoby, malovala se vajíčka, pletli pomlázky a zhotovovala se slavnostní dekorace.   


21.3.2019   Josefovskou zábavou vítají příchod jara

Český Dub - Ve čtvrtek 21. března se v domově uskutečnila tradiční a oblíbená Josefovská zábava. Kromě poslechu známých písniček a tance přálo k dobré pohodě i nabízené občerstvení. Občerstvení si připravili den předem samotní klienti s podporou zaměstnanců domova a dobrovolných spolupracovníků. Šlo o zatím největší kulturní a společenskou akci letošního roku. Fotografie jsou k vidění v galeriích.   


9.3.2019   Zákaz návštěv je odvolán

Český Dub – S účinností od 9. března 2019 je v Domově důchodců Český Dub odvolán v únoru 2019 vyhlášený zákaz návštěv. Příbuzným a ani dalším blízkým osobám tak již nebude bránit v návštěvě obyvatel domova.
Důvodem odvolání zákazu je zlepšená epidemiologická situace v regionu. "Již jsme nechtěli dále omezovat kontakt našich klientů a jejich rodin. Víme, že to bylo velmi stresující pro všechny dotčené," uvedl Radim Pochop, ředitel domova důchodců.


   


4.2.2019   Zákaz má ochránit zdraví seniorů

Český Dub – S účinností k 5. únoru 2019 platí v Domově důchodců Český Dub zákaz návštěv. Vedení domova tak reaguje na aktuální epidemiologickou situaci, na doporučení spolupracujících praktických lékařů a přihlíží k i k aktuálním informacím hygieniků.
„Zákaz návštěv je nepopulární opatření, které samozřejmě negativně ovlivňuje pohodu našich obyvatel. Přistupujeme k němu neradi a jen v nezbytných případech,“ vysvětlil Radim Pochop, ředitel domova. Jak podotkl, opatření bylo přijato s cílem ochránit zdraví klientů. „Starší lidé jsou na podobná onemocnění citlivější a jejich organizmus se s nemocí mnohem hůře vypořádává. Není přehnané konstatování, že může jít i o ohrožení života,“ dodal Pochop. O zrušení dočasného zákazu bude veřejnost informována.
Domov důchodců Český Dub je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Ve dvou sociálních službách nabízí celkem sto míst.   


31.1.2019   Soubor přijel zazpívat do domova

Český Dub - Pěvecký sbor Matylda a Tylda z Liberce zavítal ve čtvrtek 31. ledna do domova. Vystupující umělci udělali publiku radost pestrou nabídkou písniček. Došlo na songy z dílny dua Suchý a Šlitr a mnoho dalších. Všem přihlížejícím se vystoupení velmi líbilo.   


Zobrazit celý archiv aktualit ...

  © 2017 Domov důchodců Český Dub p.o.   |   facebook