Domov důchodců Český Dub p.o.
znak Český Dub
facebook video

Aktuality

9.6.2021   Pravidla návštěv

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,
informujeme Vás, že od 8. 6. 2021 dochází ke změnám v prokazování splnění podmínek pro vstup návštěv.

Splnění podmínek nutných pro vstup návštěvy ke klientům našeho domova je nově nutné prokázat jedním z následujících způsobů:

Pro všechny návštěvníky i nadále platí povinnost mít řádně nasazený na ústech i nosu respirátor třídy FFP2 nebo KN95 po celou dobu návštěvy.

I dále také trvá požadavek na předchozí rezervaci návštěvy (telefonicky u sociálních pracovnic 482362015) - prosím, respektujte jej a návštěvy dopředu hlaste. Návštěvní hodiny jsou i nyní každý den, včetně sobot a nedělí, v době od 14.00 do 16.00 hodin.

V příloze přikládáme k nahlédnutí plné znění Mimořádného opatření MZ ze dne 7. 6. 2021.

Přejeme Vám hezký čas strávený s Vašimi blízkými.
Radim Pochop, ředitel DD Český Dub


   


25.5.2021   Pravidla návštěv

Vážení rodinní příslušníci,
Vážení blízcí našich klientů,
Vážení návštěvníci,

Vláda ČR přistoupila k dalšímu uvolnění pravidel v návaznosti na zlepšující se pandemickou situaci související Covio Tento fakt se promítá i do pravidel návštěv v našem domově. Tato aktualizovaná pravidla jsou platná okamžitě, tzn. k 25. 5. 2021.

Je možné, že pravidla budou postupně aktualizována. Proto prosím věnujte průběžně pozornost našim webovým stránkám, popřípadě našemu profilu na síti Facebook.

Pravidla návštěv

1/ Návštěvy budou umožněny denně od 14.00 do 16.00 hodin. Návštěva je umožněna pouze osobám, které se telefonicky předem objednají, a to minimálně s denním předstihem. Objednávky návštěv budou přijímat sociální pracovnice ve všední dny v čase od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 14.30 hodin na telefonním čísle: 482 362 015.
2/ Návštěva je umožněna osobám, které se prokáží aktuálním negativním testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, dále osobám, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
Od 25. 5. 2021 nově platí, že návštěvu může absolvovat i osoba, která prodělala v době 180 dnů přede dnem návštěvy onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad. Dále pak osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 a od aplikace první dávky uplynulo nejméně 22 dní (v případě jedno dávkového očkování nejméně 14 dní) a doloží o tom doklad. Osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu Na návštěvu přicházejí vždy pouze dvě osoby.
3/ Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna zapsat se do knihy návštěv a dodržet maximální 60 ti minutový čas návštěvy.
4/ Pro vstup do objektu domova je možné používat pouze hlavní vchod do centrální budovy (zámku) čp. 39, kde bude kontaktní místo. Zde také budou poskytnuty základní organizační informace o průběhu návštěvy.
5/ Každý klient může mít pouze jednu návštěvu denně. Na každém oddělení je možné umožnit návštěvu u pěti klientů za jeden den.
6/ Návštěva se s klientem pohybuje pouze v prostorách domova, které předem určí personál daného oddělení. První oddělení – vestibul + jídelna. Druhé oddělení – knihovna + vestibul. Třetí oddělení – jídelna + vestibul. Čtvrté oddělení – kavárna na druhém oddělení.
7/ Pokud, ze zdravotních důvodů, musí návštěva probíhat přímo na pokoji klienta, je to možné pouze po předchozím projednání s vedoucí dané služby.
8/ Pokud návštěva přinese dárky, potraviny či jiné osobní věci, předá tyto věci pracovnicím oddělení, které je uloží do "karantény" po dobu 48 hodin. Až poté budou věci předány jejich příjemci.
9/ Návštěva bez předchozího objednání není možná

Uvědomujeme si, že uvedená pravidla nejsou pro Vás komfortní a představují poměrně značné omezení. Věřte, že je nezavádíme ve zlé vůli, ale jsme opravdu motivováni snahou maximálně ochránit naše klienty, naše obyvatele.

Děkujeme za pochopení.
Radim Pochop, ředitel DD v. r.


   


9.5.2021   Den Matek oslavili, popřál i Korálek

Český Dub – I v současné smutné a složité době oslavili v Domově důchodců Český Dub letošní Den matek. V roce minulém to bylo, s ohledem na Covid, zcela nemožné. Letos se to povedlo, pravda s určitým omezením.

Den matek již roky v domově důchodců oslavují s podporou Nadace SYNER. Vždy je součástí příjemného dopoledne vystoupení dětí z Mateřské školy Korálek, klienti domova dostanou dárky a občerstvení. „Letos bylo jasné, že vystoupení dětí přímo v domově nebude možné. Je skvělé, že jsme se s Nadací dohodli na kompromisu. Program bude, ale jen pomocí techniky. Děti své pásmo natočily na film, který byl našim klientům promítnut,“ uvedl Radim Pochop, ředitel Domova důchodců Český Dub. Korálek do českodubského domova jezdí pravidelně, a to několikrát ročně. Na návštěvy dětí se obyvatele domova vždy těší a toho jsou si vědomi i lidé z podporujíc Nadace. To potvrzuje vyjádření Ivy Urbanové, představitelky Nadace SYNER: „Nechtěli jsme klienty domova seniorů ochudit o vystoupení dětí, proto letošní setkání ke Dni matek probíhá netradičně. Dnešní doba je pro všechny velice těžká, proto jsme se rozhodli, že setkání zpříjemníme přáním v podobě videa, které kombinuje natočené pozdravy a sestřih vystoupení dětí ze soutěže Mateřinka. Věříme, že se básničky, písničky a další se všem budou líbit a že stejnou radost udělají i dovezené dárky. Za Nadaci SYNER přeji hodně zdraví a pevně věřím, že na další akci se budeme moci vidět již osobně.“

Program, i když byl ochuzen o přímý kontakt s mladými vystupujícími se všem přítomným velmi líbil. Po mnoha měsících šlo o jednu z prvních společenských akcí s kontaktem ven z domova. „Bylo to hezké. Děti jsou šikovné. Už si ale přeji, aby přijely osobně,“ svěřila se Zdeňka Holmajerová, jedna z obyvatelek domova.

Všichni z Dubu věří, že podobných akcí bude přibývat, a že se celkově život vrátí do časů před Covidem. Což znamená volné se setkávání s veřejností, koncerty, výlety, zábavy a mnoho dalšího. Prostě normální život.   


27.4.2021   Změna v systému návštěv

Vážení blízcí našich klientů, Vážení příznivci a přátelé,
dovoluji si Vás touto cestou informovat o změně v sytému návštěv v našem domově. Pevně věřím, že jde o změnu, která Vás potěší.

Od soboty 1. 5. 2021 budou návštěvní dny rozšířeny i dny víkendové, potažmo svátky. Ostatní nastavená pravidla platí i nadále. Tzn. návštěvy mohou probíhat v čase od 14.00 do 16.00 hodin. Je nutné se předem telefonicky objednat u sociálních pracovnic (482362015), popřípadě si návštěvu dohodnout při návštěvě aktuálně probíhající. I nadále platí nutnost při návštěvě doložit platný Ag test, popřípadě potvrzení o očkování (validní je čtrnáct dní po aplikaci druhé dávky vakcíny), nebo potvrzení o prodělání covidu.

Epidemiologická situace se zlepšuje a je možné, že v následujícím období budeme moci režim návštěv ještě více uvolňovat. Budeme se snažit Vás vždy co nejdříve informovat.

Děkuji Vám všem za trpělivost a toleranci, se kterou omezení kontaktu zvládáte a akceptujete. Velmi si toho vážíme.

Přeji Vám všem krásné jaro, a především pevné zdraví.
Radim Pochop, ředitel DD Český Dub


   


13.4.2021   Domov důchodců hlásí: Doočkováno!

Český Dub – V úterý 13. dubna proběhlo v Domově důchodců Český Dub poslední kolo plošného očkování zaměstnanců a klientů proti Covid 19. Aktuálně lze konstatovat, že všichni v domově, kteří projevili zájem, mají aplikovány dvě dávky vakcíny od výrobců Pfizer, respektive Moderna. Očkování zajišťoval domov ve spolupráci s MUDr. Renatou Zikmundovou.
Pobytové sociální služby byly jednou z priorit celonárodní očkovací strategie. Byly vyčleněny mimo systém, vakcíny byly přiděleny prostřednictvím Libereckého kraje přímo jednotlivým organizacím. „První vlnu očkování jsme v našem domově zahájili v lednu letošního roku. Nebylo ale možné očkovat všechny zájemce jednorázově, část bohužel Covid přímo prodělávala, nebo byla krátce po uzdravení,“ uvedl Radim Pochop, ředitel Domova důchodců Český Dub. Zajištění očkování bylo poměrně logisticky náročnou operací. „Zajásali jsme, když jme se dozvěděli o možnosti očkovat. Rychle nás ale nadšení opustilo, protože v únoru nebylo na trhu prakticky možné sehnat správné aplikační injekční stříkačky. Nakonec se nám poměrně dobrodružně potřebné vybavení sehnat. Další problém byl s tím, že vakcínu po rozmrazení déle skladovat. Tudíž počet musel přesně sedět,“ upřesnil Pochop.

Samotný proces očkování byl organizačně zajištěn personálem domova, o přímé podání vakcíny se postarala lékařka Renata Zikmundová se svojí zdravotní sestřičkou Monikou Štolfovou. „Musím poděkovat jednak svým kolegyním a samozřejmě a zejména i spolupracující paní doktorce. Očkování proběhlo bez jakýchkoliv problémů. Dokonce jsme se dohodli, že pomůžeme i kolegům z jiných sociálních služeb, očkování jsme organizovali i pro občanská sdružení Drak a Buona Strada,“ dodal ředitel domova.

Domov důchodců má za sebou velmi náročný rok, ostatně jako celá naše společnost. Nákaza novým virem se v domově poprvé objevila již v březnu loňského roku. Onemocněli dva zaměstnanci technického úseku, další zaměstnance a klienty se po dařilo ochránit. Naplno ukázal Covid svoji ničivou sílu až v prosinci, kdy se nákaza rozšířila mezi klienty i zaměstnanci. Období od prosince až do poloviny února letošního roku bylo extrémně náročné. „Jsem moc rád, že se v té době náš kolektiv opravdu semknul a v naprosto nenormálních podmínkách a v dramatickém personálním oslabení se dařilo udržet chod domova v provozu tak, aby byl komfort našich obyvatel co nejméně ohrožen. Těžko kdy najdu adekvátní slova, jak kolegyním a kolegům poděkovat,“ zdůraznil Pochop. Podle jeho slov všichni v domově cítili i velkou podporu od lidí a firem z Českého Dubu, ale i ze širšího okolí. Ať již šlo o shánění v minulém roce zcela nedostatkových ochranných prostředků, ale i další formy pomoci. „Všem, kteří nás podpořili moc děkuji. Doba byla tak hektická, že jsem to často nestíhal. Snad najdeme nějakou formu, jak všechny podpůrce dodatečně oslovit, pozvat je a poděkovat jim. Poděkovat musím a chci i vedení města a jeho organizacím,“ uzavřel Pochop.

Domov důchodců Český Dub je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Poskytuje své služby seniorům z celého Libereckého kraje. Ve dvou sociálních službách nabízí sto míst.   


15.2.2021   Aktuality, obnovení návštěv ...

Vážené dámy, Vážení pánové,
po delší odmlce si Vás dovoluji touto cestou oslovit a informovat Vás o aktuální situaci v našem domově.
Máme za sebou velmi složité období, kdy jsme zápolili s nákazou Covid 19 u klientů a zaměstnanců. Nákaza se objevila na IV. oddělení 18. 12. 2020, na III. oddělení pak 30. 12. 2020. Od té doby jsme fungovali v „covidovém“ režimu. Proběhlo opakované testování, nákaza se dál šířila. Naštěstí se nám ji podařilo lokalizovat na výše uvedených úsecích, ale i přes to byl zasažen běžný chod i ostatních pracivišť.
Poslední kontrolní testy se uskutečnily 8. 2. 2021. K dnešnímu dni můžeme konstatovat, že nákazu v domově nemáme. Vedle uvedených opatření (testy, zákaz návštěv, pracovní karanténa…) se nám podařilo rozjet i očkování. Máme za sebou dvě kola očkování, kdy vakcínu dostal každý klient a zaměstnanec, který neměl zdravotní kontraindikaci, a který očkování neodmítl. Druhé kolo očkování proběhlo ve dnech 11.2. a 12.2. 2021.
Dle doporučení lékařů nyní vyčkáme deset dní, kdy by protilátky u vakcinovaných jedinců měly byt plně funkční. Po této lhůtě obnovíme návštěvy – prvním návštěvním dnem bude pondělí 22.2.2021. Pro zajištění návštěv jsme nastavili tato pravidla. Je nám jasné, že systém není pro Vás (a ani pro nás) komfortní, ale s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci ho považujeme za nezbytný. Už i v našem kraji je velký výskyt nových mutací viru a preventivní opatření jsou tudíž nezbytná.

Děkuji za pochopení a za toleranci.
Radim Pochop, ředitel DD Český Dub


   


25.12.2020   Aktuálně

Vážení příbuzní našich klientů, Vážení přátelé,
bohužel stále zápolíme s Covid pozitivitou v našem domově. Středeční PCR testování (23. 12. 2020) realizované ve spolupráci s KHS nepřineslo dobré výsledky, máme značný záchyt Covid pozitivních klientů na IV. odd. služby DZR (v naší terminologii se jedná o oddělení označované jako „křídlo“). Přijali jsme další příslušná opatření – oddělení je v karanténě, jeho pracovníci pak v pracovní karanténě. Další kroky koordinujeme s KHS Liberec. Pozitivně testovaní jsou zatím v dobrém zdravotním stavu. Nyní je naším hlavním cílem zabránit rozšíření nákazy mezi další oddělení domova. Z tohoto důvodu je celý objekt uzavřen a není možné uskutečnit návštěvy v jakékoliv formě.
Po dohodě s personálem příslušných oddělení je možné nechat našim klientům balíčky, či dárky. Ty jim budou, za dodržení adekvátních preventivních opatření, po cca 48 hodinách předány. O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat na našem webu a na FB profilu našeho domova. Je nám to opravdu velmi líto, představovali jsme si pro nás i pro naše klienty úplně jiný průběh Vánoc… Dlouho se nám dařilo odolávat. Byli jsme až dosud jedním z posledních domovů, kde nebyla Covid pozitivita u klientů. Bohužel si nás nákaza našla v asi ten nejhorší možný čas.
Rád bych touto cestou poděkoval svým kolegyním i kolegům, během několika hodin se jim přepsal jejich plán na prožití Vánoc. Při dramatickém operativním přepsání směn nám nikdo z nich „nedal košem“. Moc si toho vážím. Všichni již od března žijí pod velikým tlakem a ve velikém stresu.

Samozřejmě děkuji Vám všem za pochopení a podporu. Věřte, že bych Vám rád přinášel zcela jiné zprávy.

Dne 24. 12. 2020 Radim Pochop, ředitel DD


   


22. 12. 2020   Covid

Vážení příbuzní našich klientů, Vážení přátelé,
bohužel aktuálně zápolíme s Covid pozitivitou v našem domově. Včera (21.12.2020) bylo provedeno ve spolupráci s KHS testování. Pozitivní PCR test mělo pět pracovnic přímé péče a jeden klient – pán nemá zdravotní komplikace. Přijali jsme adekvátní preventivní opatření. Další část testů se uskuteční 23.12.2020. Následně Vás budeme informovat. V této souvislosti si Vás dovoluji informovat o aktuálním Usnesení Vlády ČR ohledně pobytu klientů pobytových služeb u svých blízkých. Z textu rozhodnutí je zřejmé, že klient má být po pobytu mimo pobytové zařízení v izolaci trvající minimálně sedm dní. To bohužel, s ohledem na naše prostorové možnosti, neumíme zařídit. A to ani za normálního provozu, natož nyní.
S ohledem na aktuální situaci nemůžeme ani zajistit běžné návštěvy, natož antigenní testování. Pokud se situace během Svátků zlepší, budeme Vás informovat. Je nám to opravdu velmi líto, představovali jsme si pro nás i pro naše klienty úplně jiný průběh Vánoc...

Děkujeme za pochopení.

Dne 21. 12. 2020, Radim Pochop, ředitel DD


   


18. 12. 2020   Covid

Vážení příbuzní našich klientů, Vážení přátelé,
bohužel došlo v našem domově k záchytu Covid pozitivity. Zjištěna byla pozitivní klientka, která je toho času hospitalizována v nemocničním zařízení. Bohužel nevíme, zda se paní nakazila v našem domově, nebo až v nemocnici. Jsme v kontaktu s Hygienickou službou, jsou objednány PCR testy. Ty se uskuteční v pondělí 21. 12. 2020. Bohužel do té doby preventivně rušíme návštěvy. Samozřejmě personál daného oddělení se i nadále podrobuje antigenním testům a ty vždy byly, a i nyní jsou negativní. Jsem přesvědčen, že jsme pro ochranu našich klientů dělali maximum a dlouho se nám dařilo. V nastolených preventivních opatření budeme pokračovat, nic víc neumíme.
Jakmile se dozvíme něco nového, budeme Vás informovat. Držte nám prosím palce a zachovejte nám v této těžké době přízeň.

Děkujeme za pochopení.

Radim Pochop, ředitel DD


   


17.12.2020   Návštěvy, testování, pobyt doma ...

Vážení příbuzní našich klientů, Vážení podpůrci a přátelé,
rád bych Vám touto cestou poskytl aktuální informace, ale i informace související s průběhem Vánočních svátků.
Jistě jste zaregistrovali, že jsme od počátku tohoto týdne zahájili systém testování návštěv v našem domově. S ohledem na to, že se osobně (jako administrativní pracovník) testování účastním, mám pocit, že systém funguje, a děkuji za Vaši vstřícnost a spolupráci. V podobném duchu, za stejných pravidel, budeme i nadále pokračovat.
Bohužel, s ohledem na aktuální situaci, nebudeme poprvé za cca posledních patnáct let moci uskutečnit společnou sváteční vánoční večeři. Velmi nás to mrzí, protože v posledních letech jsme pravidelně hostili zhruba sto příbuzných a blízkých našich klientů. Nicméně jsme se rozhodli, že slavnostní večeře bude, byť „pouze“ za účasti klientů a personálu jednotlivých oddělení. Veřejnost přizvat nemůžeme, snad to bude možné v příštím roce…
Zároveň se množí dotazy na možnost pobytu našich klientů během Vánoc v jejich rodinách, u jejich přátel a příbuzných. Vláda ČR přijala k této věci speciální usnesení. To jsme povinni respektovat. Z daného usnesení vyplývá, že musíme umožnit pobyt klienta mimo náš domov po dobu šesti hodin bez jakéhokoliv omezení. Pobyt nad šest hodin je již komplikovanější. Klient by po návratu měl být testován a umístěn do izolace (karantény). S ohledem na naše provozní a prostorové podmínky nejsme schopni vyčlenit dostatečnou kapacitu, nemáme dostatek jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zázemím. Proto, bohužel, nejsou déle trvající pobyty našich klientů u jejich rodin možné. Vím, že je to velmi bolestivé a omezující, ale nemáme jinou možnost. Doufám, že to pochopíte a předem Vám za to děkuji.
I v případě, že využijete možnost krátkodobého pobytu Vašeho blízkého u Vás doma, bych rád apeloval na Vaši ostražitost. Respektive na Váš zájem o ochranu Vám blízké osoby. Virová nálož, která je aktuálně mezi populaci je velmi vysoká, násobně vyšší, než tomu bylo v březnu či dubnu letošního roku. Myslete prosím na tuto skutečnost, a dbejte prosím všech preventivních opatření.

Děkuji Vám všem za dosavadní podporu, toleranci a vstřícnost. Přeji Vám všem jen to dobré, hlavně pevné zdraví a hodně štěstí.

Radim Pochop


   


9.12.2020   Covid-19, aktuální informace, návštěvy

Vážení rodinní příslušníci,
Vážení blízcí našich klientů,
Vážení návštěvníci,

na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 číslo 1264 jsou od 5. 12. 2020 povoleny návštěvy v pobytových sociálních službách. Rozhodli jsme se, ve snaze vyhovět Vašim přáním a přáním klientům, provést změnu našich pravidel. Změna spočívá v zavedení testování návštěv na Covid-19. Testovat začneme od 14. 12. 2020. Pravidla návštěv vycházejí z parametrů daných výše uvedeným usnesením vlády a zároveň odrážejí naše reálné provozní možnosti. Tento text je tvořen 9. 12. 2020 a je možné, že pravidla budou postupně aktualizována. Proto prosím věnujte průběžně pozornost našim webovým stránkám, popřípadě našemu profilu na síti Facebook.

Pravidla návštěv
1/ Návštěvy budou umožněny v pracovní dny od 14.00 do 16.00 hodin. Návštěva je umožněna pouze osobám, které se telefonicky předem objednají, a to minimálně s denním předstihem. Objednávky návštěv budou přijímat sociální pracovnice ve všední dny v čase od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 14.30 hodin na telefonním čísle: 482 362 015.
2/ Návštěva je umožněna osobám, které se prokáží aktuálním negativním testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, dále osobám, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osobám, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad, osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu Na návštěvu k jednomu klientu přicházejí vždy maximálně dvě osoby.
3/ Návštěva, která nesplňuje pravidla uvedená v bodě 2 (absence testu, neprodělaná nákaza Covid-19) může být otestována přímo v DD Český Dub. O testování musí požádat při telefonickém objednání své návštěvy. Z hlediska provozních podmínek bude testování probíhat vždy ve všední dny v čase od 13.30 do 15.00 hodin. Maximální denní kapacita testovaných je stanovena na 15 osob. Testování bude probíhat v přízemí administrativní budovy (objekt nalevo při vjezdu do areálu naproti hlavnímu vstupu do centrální budovy domova). Vstup do testovací budovy bude označen nápisem: Testy. Po vstupu bude zájemce seznámen s textem čestného prohlášení bez jehož podepsání nebude test proveden. Podrobí se testu, vyčká na výsledek, pokud bude negativní bude moci návštěvu vykonat.
4/ Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna zapsat se do knihy návštěv a dodržet maximální 30 ti minutový čas návštěvy.
5/ Pro vstup do objektu domova je možné používat pouze hlavní vchod do centrální budovy (zámku) čp. 39, kde bude kontaktní místo. Zde také budou poskytnuty základní organizační informace o průběhu návštěvy.
6/ Každý klient může mít pouze jednu návštěvu denně. Maximální počet návštěvníků je stanoven na 20 osob/1 den.
7/ Návštěva se s klientem pohybuje pouze v prostorách domova, které předem určí personál daného oddělení. První oddělení – vestibul + jídelna. Druhé oddělení – knihovna + vestibul. Třetí oddělení – jídelna + vestibul. Čtvrté oddělení – kavárna na druhém oddělení.
8/ Pokud, ze zdravotních důvodů, musí návštěva probíhat přímo na pokoji klienta, je to možné pouze po předchozím projednání s vedoucí dané služby.
9/ Pokud návštěva přinese dárky, potraviny či jiné osobní věci, předá tyto věci pracovnicím oddělení, které je uloží do „karantény“ po dobu 48 hodin. Až poté budou věci předány jejich příjemci.
10/ Návštěva bez předchozího objednání není možná

Věřte, že uvedená pravidla zavádíme ve snaze maximálně ochránit naše klienty, naše obyvatele. Jejich zdraví a bezpečí je naší hlavní prioritou.

Děkujeme za pochopení.

Radim Pochop, ředitel DD v. r.


   


2.12.2020   Covid-19, aktuální informace, návštěvy

Vážené dámy, Vážení pánové, Vážení blízcí našich klientů,
na úvod mohu prezentovat příjemné novinky. Od poslední informace, kterou jsem na našem webu prezentoval, jsme i nadále pokračovali v testování našich klientů a zaměstnanců na Covid-19. Poslední testy byly provedeny dnes. Testy byly negativní! Věřte, že všichni v našem domově z toho mají obrovskou radost, a cítíme po každém testování velkou úlevu a pocit satisfakce, že naše preventivní opatření mají smysl. Tolik k příjemným zprávám.

Teď bohužel musím přistoupit k tomu méně příjemnému. Jsem si vědom, že mnohé z Vás naštvu. Jistě jste v médiích zaznamenali, že od 5. 12. 2020 dochází (s určitým omezením) k obnovení návštěv v domovech seniorů. Vláda ČR k tomu vydala příslušné Usnesení, které si můžete přečíst zde. Určitě jste z úst vysoce postavených politiků slyšeli informaci v tom smyslu, že domovy mají zajišťovat testování návštěvníků na Covid-19. Tedy těch návštěvníků, kteří o to projeví zájem. Dále také zaznělo, že testování má být zcela bezplatné. V uvedeném usnesení (viz odkaz výše) o testování nic konkrétního uvedeno není. Do doby, kdy píšu tento text, jsme nedostali žádné doplňující informace. V usnesení není žádná informace, za jakých podmínek mají testy v zařízení probíhat. Testy, které máme k dispozici z centrální státní dodávky jsou určeny pro naše klienty a zaměstnance. Jejich použití se musí vykázat a předpokládáme, že bude i zpětně kontrolováno. Ostatně jde o značné náklady – materiál na jeden test stojí cca 300,- Kč + práce (pojišťovna ohodnocuje výkon částkou 200,- Kč). Naše zařízení nejsou oprávněna poskytovat zdravotní péči třetím osobám (test je zdravotní výkon). Pokud by při výkonu došlo ke zdravotní újmě testované osoby, nejme v tomto smyslu ani pojištěni ani nijak právně chráněni.

S ohledem na výše uvedené, nebudeme zatím testování návštěv provádět. Návštěvy budou umožněny za těchto podmínek. Samozřejmě věříme, že se situace vyjasní. Problém má být řešen na úrovni krajů a zástupců MPSV ČR tento pátek. V momentě, kdy budou stanovena závazná pravidla, budeme je pochopitelně respektovat.

Děkuji Vám všem za pochopení a toleranci. Sledujte náš web a náš profil na Facebooku, kde budeme včas informovat o případných změnách.

Hezké dny vám všem.
Radim Pochop, ředitel DD


   


12.11.2020   Covid 19 - aktuální informace

Vážené dámy, Vážení pánové, všichni naši příznivci a podporovatelé,
po delší době si Vás dovoluji touto cestou oslovit. Samozřejmě a bohužel, tématem je opět Covid 19. Jistě sledujete situaci v médiích, a tudíž máte do problematiky slušný vhled.
V našem domově stále děláme vše proto, abychom ochránili klienty. Nechci to tzv. zakřiknout, ale zatím se nám to daří. Za to musím poděkovat všem pracovnicím a pracovníkům domova, kteří dodržují preventivní opatření. Poděkovat musím a chci i obyvatelům domova a jejich rodinám. Poslední měsíce pro ně jistě nejsou hezkým obdobím, a velmi si vážím jejich přístupu a tolerance.

Ale přejděme ke konkrétním informacím, které Vás jistě zajímají nejvíce. Již v minulosti jsme cíleně prováděli testy, zejména zaměstnanců. Od 6. listopadu jsme se pustili do plošných testů všech klientů a všech zaměstnanců. Zpočátku jsme používali testy zakoupené z rozpočtu organizace, 11. listopadu jsme obdrželi testy hrazené z centrálních zdrojů.

Jsem moc rád, že k dnešnímu dni (12. listopadu), mohu s úlevou konstatovat: testy všech našich obyvatel jsou negativní!!! V testování budeme samozřejmě i nadále pokračovat.

Zároveň řešíme, jakým způsobem zajistit možnost setkávání rodin s klienty. Byť jistě za dodržení všech bezpečnostních preventivních opatření. Určitě něco vymyslíme. Je nám všem naprosto jasné, že omezením kontaktu klienti i jejich blízcí velmi trpí.

Aktuální informace dáváme průběžně na náš profil na facebooku. Pokud máte možnost, určitě nás na této platformě sledujte.


Přeji Vám všem hezké a klidné dny.
Držme si palce.

Radim Pochop, ředitel DD Český Dub


   


10.10.2020   Covid-19, aktuální informace

Vážené dámy, Vážení pánové, Vážení blízcí našich klientů,

jak jsem Vás předem informoval, v pátek 9.10.2020 proběhlo naplánované testování v našem domově, konkrétně šlo o část personálu a klienty III. oddělení (služba domov pro seniory) Aktuální stav je super! Všechny pracovnice jsou negativní, totéž platí pro dodané výsledky klientů, rovněž jsou negativní!!! Naprosté většině pracovnic bude k pondělí 12.10.2020 ukončena preventivní karanténa a budou se moci vrátit do práce.

Děkuji všem svým kolegyním, že důsledným používáním ochranných prostředku a celkovou zodpovědnosti ochránily naše klienty.
Hezké dny vám všem. Držme si i nadále palce.

Radim Pochop, ředitel DD


   


7.10.2020   Aktuální informace: Covid-19

Vážení příbuzní našich klientů, Vážené dámy a Vážení pánové,
vždy jsme se snažili pravdivě informovat a nic neskrývat. Proto využívám této cesty, abych zabránil případným spekulacím a šíření poplašných zpráv.
Pravdou je, že jedna z pracovnic našeho domova měla pozitivní test na Covid-19 (nákaza v rámci rodiny). Ihned po tomto zjištění jsme v úzké komunikaci s KHS Liberec a respektujeme všechna doporučení hygieniků. Situace je taková, že všechny spolupracovnice pozitivní kolegyně jsou v karanténě, nechodí do práce. Tento pátek (9.10.2020) proběhne testování u zmíněných vytrasovaných pracovnic a u klientů dotčeného oddělení. Jedná se o oddělení služby Domov pro seniory, v našem organizačním členění jde o III. oddělení. Mohu Vás ujistit, že nikdo z klientů, ale i pracovnic toho času v karanténě, nemá žádné projevy nemoci. Personál celého domova již od března letošního roku důsledně používá všechny ochranné prostředky. Věříme, že jsme naše klienty ochránili, a výsledek testů bude negativní, ve výsledku tedy pozitivní.
Samozřejmě Vás budeme ihned informovat. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, směřujte je prosím přímo na mne (606301948, radim.pochop@ddceskydub.cz), personál přímé péče je již tak plně vytížen.

Chtěl bych touto cestou znovu poděkovat všem svým kolegyním a kolegům z domova. Jen díky jejich obrovskému nasazení situaci zvládáme. Děkuji samozřejmě i Vám všem za trpělivost a toleranci.

Držme si všichni palce.
Radim Pochop, ředitel DD Český Dub


   


25.9.2020   Zákaz návštěv platí od 26. září

S ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace v souvislosti s Covid-19 jsme nuceni a účinností k 26. září 2020 opět přistoupit k zákazu návštěv v našem domově. Zákaz platí do odvolání. Budeme ale hledat řešení, jak aspoň omezený kontakt našich klientů a jejich rodin zajistit. O všem Vás budeme včas informovat zde, ale i na našem profilu na síti Facebook.

Zákaz návštěv chápeme jako krajní preventivní opatření. Víme, jak je nepříjemné a bolestivé. Návštěvy jsme, byť v redukované podobě drželi, jak nejdéle to bylo možné. A to i v době, kdy řada jiných podobných zařízení již k zákazu přistoupila. Realita posledních dnů nás ale dostihla. Čísla nových případů v našem kraji šla poměrně razantně nahoru. Posledním podnětem pro naše rozhodnutí pro naše rozhodnutí bylo dnešní jednání Krizového štábu Libereckého kraje. Po jeho ukončení vydal ředitel KHS Libereckého kraje své stanovisko. V něm důrazně doporučuje zavést úplný zákaz návštěv ve všech sociálních pobytových službách na území kraje.

Věříme, že zavedená celorepubliková opatření v dohledné době dnes až strašidelnou křivku vývoje epidemie znovu zploští, budeme moci náš domov opět otevřít. Pro pohodlí klientů a jejich bezpečí budeme i nadále dělat vše, co je v našich silách. Pokud bude jen trochu přijatelné počasí, zajistíme jim možnost pobytu na čerstvém vzduchu – na terase, či na jedné z našich menších zahrad.

Pokud budete chtít svým blízkým předat balíčky, či jiné věci, konejte tak po dohodě s personálem příslušného oddělení, popřípadě s některou ze sociálních pracovnic. Předané věci budou dány do cca jednodenní karantény.

V případě potřeby získat více informací, neváhejte mne kdykoliv kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty: radim.pochop@ddceskydub.cz, či na telefonním čísle: 606301948.

Velice Vám děkuji za vstřícnost, toleranci a podporu. Všichni v domově si toho nesmírně vážíme.

Radim Pochop, ředitel DD Český Dub


   


18.9.2020   Aktuální informace – Covid-19

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů, obracím se na Vás v situaci, která se mění každým dnem, každou hodinou.

Určitě sledujete vývoj epidemie Covid-19. Faktem je, že reálně je eskalace horší než v průběhu března a dubna letošního roku... Stále se snažíme udržet možnost návštěv v našem domově. Aby tomu mohlo být i nadále, potřebujeme podporu i od Vás. Prosím Vás o dodržování všech preventivních opatření. Velmi Vás žádám, abyste roušku nesundávali po celou dobu návštěvy a to i v případě, že se návštěva odehrává ve venkovních prostorách. Vím, je to nepohodlné, omezující, ale věřte, že naši lidé roušku nosí po celou dobu své pracovní doby již od poloviny března.

Taktéž si Vás dovoluji požádat o zvážení investice do respirátorů FFP2. Jedná se o pomůcku, která opravdu garantuje mnohem vyšší stupeň ochrany než roušky jednorázové, o doma vyráběných rouškách textilních nemluvě. Respirátory FFP2 lze dnes koupit v každé lékárně, ale i v jiných obchodech. Cena respirátorů se pohybuje od 40,- Kč/1 kus. To je částka, která - dle mého - za dobrý pocit a bezpečí stojí. Bylo by dobré, pokud byste při návštěvě měli právě zmíněný respirátor FFP2.

Děkuji Vám za vstřícnost a toleranci. K vyjádření přidávám aktuální stanovisko hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a zároveň Libereckému kraji děkuji za dodání 3500 kusů nanoroušek.

Radim Pochop, ředitel DD


   


14.9.2020   Aktualizace pravidel návštěv

Aktuální pravidla návštěv vstupují v platnost k 16.9. 2020 a platí až do odvolání.


   


10.9.2020   Organizace návštěv, preventivní opatření

Od 10. 9. 2020 jsou opět celorepublikově zpřísněna preventivní opatření. Pro náš domov se nic zásadního nemění, neboť my jsme v nastoleném přísném režimu nikdy fungovat nepřestali.

Od 11. 9. 2020 zavádíme novinku v organizaci návštěv. Vzhledem k tomu, že se objevují případy, kdy návštěva neprojde recepcí, a využije pro vstup do hlavní budovy služební vchod, zavádíme organizační změnu. Při kontrole na recepci návštěva dostane od naší pracovnice malou kartičku s nápisem: Recepce - kontrola. Tuto kartičku pak odevzdá personálu oddělení, na kterém bydlí navštívená osoba. Bez této kartičky nebude nikdo na oddělení vpuštěn. Opatření vstupuje v platnost od 11. 9. 2020.

Zároveň si dovolujeme požádat návštěvníky, aby dbali na dodržení preventivních pravidel při návratu z nebezpečných dovolenkových destinací. Pokud se někdo vrací například z Chorvatska, bylo by vhodné jeden týden návštěvu vynechat.

Děkujeme Vám všem za podporu a toleranci některých nepříjemných opatření. Věřte, že je děláme v zájmu našich klientů.

Držme si všichni palce.

Krásné a snad klidné dny.
Radim Pochop, ředitel DD


   


30.6.2020   Návštěvy v domově, aktualizace k 1. 7. 2020

Vážení přátelé,
od 1.7.2020 dochází k dílčím změnám v režimu návštěv v (nejen) našem domově. Od 1. 7. 2020 včetně se nemusí návštěvy ohlašovat předem telefonicky. Další pravidla platí i nadále. Tzn. návštěvní doba denně od 14 do 16 hodin. Povinné měření teploty, čestné prohlášení, omezení počtu osob, preference pobytu mimo objekt (zahrada, nádvoří, terasa). A především POVINNÉ NOŠENÍ ROUŠEK. Nejedná se o náš výmysl, vše je vyžadováno na základě aktuálního rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR.

S ohledem na výše uvedené jsme aktualizovali naše vnitřní pravidla návštěv. Příslušné nařízení MzD ČR naleznete zde.

Děkujeme, že budete stanovená pravidla respektovat.

Radim Pochop, ředitel DD


   


2.6.2020   Inzerát

Do našeho týmu hledáme novou kolegyni či kolegu na pracovní pozici
Všeobecná zdravotní sestra

Finanční ohodnocení: 9. platová třída, základní plat: až 33 130,- Kč + příplatky a odměny

Benefity: dotované závodní stravování, příspěvek na penzijní spoření.

Pracovní doba: Nepřetržitý provoz - 12ti hodinové směny (37,5 hodin týdně)

Požadavek na vzdělání: SZŠ nebo VOZŠ, praxe vítána.

Jiné požadavky: trestní bezúhonnost, dobré organizační schopnosti, týmová i samostatná práce, kladný vztah k seniorům

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Bližší informace zodpoví: Věra Jakabová, e-mail: vera.jakabova@ddceskydub.cz, telefon: 482362010, mobil: 775882960.


   


19.5.2020   Obnovení návštěv v domově

Vážení přátelé,
možná jste už zaregistrovali, že Vláda ČR rozhodla k 25. 5. 2020 o obnovení návštěv v objektech poskytovatelů sociálních služeb. Tento verdikt je platný i pro náš domov. Jsme rádi, protože chápeme, že odloučení bylo již příliš dlouhé, a pro rodiny bolestivé.

Nicméně není možné okamžitě "skočit" do modelu návštěv v době před pandemické. Stále je reálné riziko nákazy a my se budeme snažit toto riziko minimalizovat. Připravili jsme pravidla pro organizaci návštěv, pravidla jsou platná od 25.5.2020 až do odvolání. Při jejich sestavování jsme vycházeli z metodického doporučení MPSV ČR. Víme, že jsou omezující, ale zatím není možné postupovat jinak.

Děkujeme za pochopení a toleranci.
Radim Pochop, ředitel DD


   


16.4.2020   Koronavirus

Vážené dámy, Vážení pánové,
rád bych Vás touto cestou informoval o událostech posledních dnů a týdnů v našem domově. Samozřejmě v souvislosti s aktuálním tématem číslo jedna – Koranovirovou nákazou.
Hned počátkem března letošního roku jsme se začali připravovat a posilovat všechna dostupná opatření, abychom naše klienty před nákazou ochránili. To sebou přineslo i velmi nepopulární omezení – striktní zákaz návštěv. I přes složitou situaci a zoufalý nedostatek se nám podařilo zajistit včas a v dostatečném množství potřebné pomůcky a vybavení – roušky, desinfekci, ochranné rukavice, ochranné brýle…
Bohužel dne 24. 3. 2020 byl na Covid pozitivně testován jeden náš zaměstnanec, který byl v té době hospitalizován v KN Liberec. Jednalo se o pracovníka technického provozu, nešlo tedy o osobu, která by byla v přímém kontaktu s klienty. Ještě tentýž den jsme ve spolupráci s KHS Liberec zorganizovali plošné testování všech zaměstnanců a všech našich klientů. K naší velké úlevě byly všechny testy negativní. Náš domov nebyl dán do karantény, bylo nám uloženo pečlivě sledovat zdravotní stav zaměstnanců a klientů a v případě jakéhokoliv podezření ihned komunikovat s KHS. V následujícím týdnu po testování byl potvrzen pozitivní test na Covid u dalšího pracovníka technického provozu, další PCR testy u vytipovaných osob byly naštěstí negativní.
Nebudu zastírat, že další dny a týdny jsme všichni žili ve velkém napětí. Obava z možné nákazy našich klientů nám nedopřávala klidného spánku. S napětím jsme očekávali provedení opakovaných testů. K tomu došlo 8. 4. 2020. S úlevou jsme se o den později dozvěděli, že všechny provedené PCR testy byly negativní.
Chci Vás ujistit, že v bdělosti nepolevujeme. I nadále děláme maximum pro zajištění bezpečnosti našich obyvatel a samozřejmě i zaměstnanců. K aktuálnímu informování jsem používal především profil našeho domova na Facebooku. Web jsem poněkud zanedbával, za což se omlouvám.
Přeji Vám všem jen to dobré, zejména pevné zdraví.

Držte nám palce.
Radim Pochop, ředitel DD Český Dub


   


9.3.2020   Zákaz návštěv

V rámci prevence proti šíření koronaviru, ve snaze ochránit zdraví našich obyvatel, a s ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, platí zákaz návštěv ve všech prostorách Domova důchodců Český Dub.
Zákaz platí do odvolání.
Děkujeme za pochopení.


   


2.3.2020   Žádost – Prosba – Upozornění

Vážené dámy, Vážení pánové, v souvislosti se zvýšeným výskytem chřipky, a především s odkazem na aktuální zprávy o prvních případech prokázání korona viru COVID 19 v Česku, Vás žádáme, abyste na návštěvy svých blízkých v našem domově docházeli jen v dobré zdravotní kondici. Při jakýchkoliv projevech nachlazení prosíme, abyste svoji návštěvu odložili. Vězte, že svým nezodpovědným chováním byste mohli vážně ohrozit zdraví našich obyvatel.

Děkujeme za pochopení.
Radim Pochop, ředitel DD

PDF ke stažení


   


Zobrazit celý archiv aktualit ...

  © 2017 Domov důchodců Český Dub p.o.   |   facebook