Domov důchodců Český Dub p.o.
znak Český Dub
facebook video

Nabízené služby

Vybavení domova důchodců v Českém Dubu

Domov důchodců nabizí dvě registrované sociální služby. Služba Domovy pro seniory je určena seniorům, kteří vyžadují podporu a pomoc při běžných denních činnostech. Služba je poskytována na III. oddělení domova, a celkem disponuje kapacitou 41 lůžek. Služba Domovy se zvláštním režimem je určena klientům s příznaky stařecké demence či Alzheimerovy choroby. Je poskytována na I., II. a IV. oddělení domova a celkem disponuje kapacitou 59 lůžek.

Služba Domovy pro seniory:

Cíle poskytované služby:

Principy poskytované služby:

Komu je služba určena:

Služba je určena seniorům s trvalým pobytem na území České republiky, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují soustavnou péči druhé osoby, kterou nelze zabezpečit v jejich přirozeném sociálním prostředí jinou službou. Domov přednostně poskytuje službu občanům, kteří v době podání žádosti o přijetí do služby měli trvalý pobyt v Českém Dubu nebo na území Libereckého kraje, popřípadě zde mají trvalý pobyt jejich příbuzní.

Do služby nemohou být přijaty:


Služba Domovy se zvláštním režimem

Cíle poskytované služby:

Principy poskytované služby:

Komu je služba určena:

Seniorům s trvalým pobytem na území České republiky, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují soustavnou péči druhé osoby v důsledku onemocnění Alzheimerovou demencí nebo jiným typem demence a potřeba pravidelné pomoci je v rozsahu, který již není možno zajistit sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.

Domov přednostně poskytuje službu občanům, kteří v době podání žádosti o přijetí do služby měli trvalý pobyt v Českém Dubu nebo na území Libereckého kraje, popřípadě zde mají trvalý pobyt jejich příbuzní.

Do služby nemohou být přijaty:


Informace platné pro obě služby

Ubytování poskytujeme v:

Obytné místnosti jsou vybaveny základním nábytkem, tj. lůžky, nočními stolky, skříněmi, stoly a židlemi. Klient si může pokoj dovybavit drobnými ozdobnými předměty. Připevňování poliček, obrázků atp. musí provádět pracovníci domova. Pokoje jsou vybaveny signalizačním zařízením pro přivolání pomoci v případě potřeby, umyvadlem s teplou a studenou vodou. Každé oddělení je vybaveno adekvátním hygienickým zařízením a moderní bezbariérovou koupelnou.

Areál domova poskytuje rozsáhlé společenské prostory sloužící k odpočinku a různým kulturně - zájmovým činnostem. Každé oddělení má svůj televizní přijímač a audiotechniku pro hudební produkci.

V letním období slouží klientům k relaxaci prostorná venkovní terasa a lavičky na nádvoří a v parku.

Stravování

Domov má vlastní kuchyni. Klientům jsou podávány snídaně, obědy a večeře. Pro stravování je v areálu zajištěn dostatečný počet jídelen. Podle zdravotního stavu a doporučení lékaře se podává strava normálnní, dieta žlučníková a dieta diabetická.

Na odděleních domova jsou kuchyňky vybavené vařičem, k dispozici jsou i chladničky. Po celý den je klientům zajišťován dostatek nápojů, čaje a kávy.

Klientům, kteří nemohou ze zdravotních důvodů docházet do jídelny, je strava na pokojích, nebo na jiných určených místech.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Společenské a zájmové aktivity

Zaměstnanci domova se snaží zpříjemnit klientům pobyt, vyplnit jejich volný čas tak, aby se každý cítil dobře a dle svých možností a zájmů se mohl aktivně zabavit.

Pro představu uvádíme některé akce a programy, z kterých si mohou klienti domova svobodně vybrat:


Ostatní služby (nabídka)

Klienti domova mohou běžně používat veškeré dosažitelné služby ve městě Český Dub, ale také služby poskytované přímo v domově. Služby v domově poskytuje kadeřnice a pedikérka. Tyto služby si hradí klient z vlastních prostředků.

Zajišťujeme praní veškerého prádla ve vlastní prádelně a jednodušší opravy prádla.

V Českém Dubu není chemická čistírna, proto si tyto služby musí klient zajistit prostřednictvím své rodiny.

Sociální pracovníci pomáhají s vyřizováním úředních záležitostí klientů ve vztahu k státním i samosprávným úřadům, notářství, peněžním ústavům atd. Klienti mají možnost úschovy cenností v ústavním trezoru.


Úhrady za pobyt a poskytovanou péči

Výše úhrad v domově důchodců je stanovena zákonem 108/2006 Sb. o soc. službách a vyhláškou MPSV 505/2006 Sb v aktuálním znění.

Aktuální výše úhrad je uvedena v "dokumentech ke stažení" v levém sloupci úvodní stránky webu.

Způsob úhrady - v hotovosti nebo na účet DD - je dohodnut při nástupu klienta. Způsob úhrady se může v průběhu pobytu podle přání klienta změnit.

Úhrady na účet DD je třeba poukázat do 25. dne v měsíci.

Osobní věci klienta

Pro uložení osobních věcí jsou v Domově omezené možnosti, proto je vhodné brát s senou jen nejnutnější oblečení a osobní věci. Šatstvo a prádlo je před nástupem označeno jménem klienta (zajišťuje domov). Toto opatření je z důvodu manipulace a třídění prádla v prádelně a minimalizuje možnost ztrát prádla a oblečení.

Vybavení vycházkovým oblečením je vhodné přizpůsobit reálným možnostem klienta, především s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a mobilitě.

Snahou všech zaměstnanců Domova je vytvořit těm, kteří se rozhodli využít našich služeb, příjemné, bezpečné domácí prostředí a prostřednictvím poskytovaných služeb umožnit důstojný život.

  © 2017 Domov důchodců Český Dub p.o.   |   facebook