Domov důchodců Český Dub p.o.
znak Český Dub
facebook video

Povinně zveřejňované informace

(Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Provoz organizace je finančně podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Libereckým krajem.

č.

Název položky

Položka / odkaz na položku

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu.

Oficiální název:

Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace

2.

Zřizovatel

Liberecký Kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

3.


Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Organizace je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb domov se zvláštním režimem a domov pro seniory dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Organizace byla zřízena dne 1. 7. 2004 na dobu neurčitou na základě rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje.

4.

Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační řád, platnost od 1. 6. 2011

Organogram, platnost od 1. 1. 2017

5.

Kontaktní poštovní adresa, tel, web, oficiální e-mail, ID datové schránky

Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub, tel.: 482 362 010, 606 301 948, www.ddceskydub.cz radim.pochop@ddceskydub.cz, tznkhvu


6.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Případné platby můžete poukázat:
988 128 329/0800

7.

Identifikační číslo organizace (IČO).

IČO: 71 22 00 20

8.

Daňové identifikační číslo (DIČ).

DIČ: CZ71220020 nejsme plátci DPH

9.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Písemně, telefonicky, osobně, elektronickou poštou, kontakty viz bod 5.

10.

Kde a jak lze podat žádost o přijetí do služby. 

Žádost lze podat písemně prostřednictvím České pošty nebo datové schránky. Možné je i osobní doručení do sídla organizace. (viz bod 5). K podání žádosti slouží formulář, který je v elektronické podobě k dispozici na www.ddceskydub.cz. Formulář si lze osobně vyzvednout v sídle organizace a nebo požádat o jeho zaslání.

11.

Výroční zprávy.

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2010


12.

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

13.

Zřizovací listina

Zřizovací listina, platnost od 27. 6. 2017

14.

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Smlouva PO 2016

Smlouva PO 2017

Smlouva OLP/1152/2018

15.

Rozpočty

Rozpočet 2017

Rozpočet 2018

Rozpočty 2017-2019

Rozpočet 2019

Rozpočet 2020

Rozpočet 2021


Sdílený Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro příspěvkové organizace zřízené Libereckým krajem

Bc. Roman Šikola
e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz
tel: 485226356
mobil: 739541629

  © 2017 Domov důchodců Český Dub p.o.   |   facebook