Domov důchodců Český Dub, pobočka Hrádek nad Nisou

Nabídka sociálních služeb pro seniory se rozšiřuje

Vážení,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o vzniku nového Domova seniorů, který aktuálně vzniká v Hrádku nad Nisou, slavnostní otevření a částečné zahájení provozu je naplánováno na červenec 2024. Nové pobytové zařízení bude zatím organizačně součástí Domova důchodců Český Dub, příspěvková organizace a bude poskytovat několik sociálních služeb, konkrétně půjde o tyto služby:

Služba „Domov pro seniory“ poskytuje nepřetržitou (24hodinovou) individuální podporu seniorům, kteří jsou pro svoji sníženou soběstačnost odkázáni na pomoc druhé osoby. Klienty služby
se mohou stát senioři, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky a kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují nepřetržitou péči druhé osoby, kterou nelze zabezpečit sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.
Cílem poskytované služby je zejména: podpora klienta při participaci na zajištění jeho individuálních potřeb, event. zajištění těchto potřeb, podpora klienta při plánování rozsahu a poskytování služby, podpora klienta v udržení zdraví a zajištění péče o jeho zdravotní stav, vytvoření podmínek pro aktivní trávení klientova volného času prostřednictvím kulturních akcí a aktivizačních programů.
Otevření služby Domov pro seniory, je předpokládáno v měsíci červenci 2024.

 

Služba „Domov se zvláštním režimem“ poskytuje nepřetržitou (24 hodinovou) individuální podporu seniorům s trvalým pobytem na území České republiky, kteří dosáhli věku rozhodného
pro přiznání starobního důchodu a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují nepřetržitou péči druhé osoby. Jedná se zejména o důsledky onemocnění Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence a potřeba pravidelné pomoci je v rozsahu, který již není možno zajistit sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.
Cílem poskytované služby je zejména: zajištění bezpečnosti klientů, podpora klientů v zachování soběstačnosti, dovedností a návyků, v rámci jejich individuálních možností, začlenění klientů do života v rámci Domova a podpora kontaktů klientů se společenským prostředním, rodinou a přáteli.
Otevření služby Domov se zvláštním režimem, je naplánováno na druhé pololetí roku 2024, termín bude upřesněn.

 

„Odlehčovací služba“ poskytuje pobytové služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Odlehčovací služba je poskytována seniorům
na dobu určitou. Uvedená služba umožňuje pečující osobě zajistit potřebný odpočinek, event. překlenout období, kdy nemůže sama o seniora pečovat.
Otevření odlehčovací služby, je naplánováno k 1. 1. 2025.

 

Domov přednostně poskytuje výše uvedené služby občanům, kteří mají v době podání žádosti
o přijetí trvalý pobyt v Hrádku nad Nisou nebo na území Libereckého kraje, popřípadě zde mají trvalý pobyt jejich příbuzní.

Pobytové služby a péče v našem Domově, budou zajišťovány kolektivem sociálních pracovníků, pracovníků sociální péče, zdravotních sester a obslužného personálu.

V případě zájmu o umístění do Domova důchodců Český Dub – pobočky Hrádek nad Nisou (týká se všech výše uvedených služeb), prosím kontaktujte pověřeného pracovníka pro pracoviště Hrádek nad Nisou:
Ing. Ivo Ivanova tel.: 773 762 963, e-mail: ivo.ivanov@ddceskydub.cz.

 

Chcete podat žádost o umístění do sociální služby?

Vyplňte tento formulář:

K žádostem přiložte i vyplněný posudek od praktického lékaře.

(Pozn.: v případě, že je žadatel aktuálně hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, lze posudek nahradit zprávou z daného zdravotnického zařízení).

Výše uvedené materiály pak vložte do obálky a zašlete na adresu:

Domov důchodců Český Dub, p. o.
Zámecká 39/IV., 463 43 Český Dub

 

Hledáme nové kolegyně, hledáme nové kolegy

Máte chuť změnit svůj profesní život. Nyní máte jedinečnou šanci, pro nově vznikající domov v Hrádku hledáme aktuálně zájemce pro tyto pozice:

 

Dokumenty ke stažení: osobní dotazník   žádost o přijetí

 

 

 

 

 

  © 2023 Domov důchodců Český Dub p.o.   |   facebook